Glödlampor

VA SYD i din vardag

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållsavfall och hanterar dagvatten. Vi har mer än en halv miljon kunder. 

 

Vi vill tillsammans med våra kunder bidra aktivt till en mer hållbar samhällsutveckling - för miljön, nära dig. Vi vill inspirera dig att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet.

 

Nedan följer typiska ord för vår verksamhet som inte är så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder:

 

Dricksvatten

VA SYD har fyra medlemskommuner - Malmö, Burlöv, Lund och Eslöv. Var ditt dricksvatten kommer ifrån beror på vilken kommun du bor i.  

Malmös dricksvatten kommer från Vombsjön (cirka 80 procent) och från Grevietäkten (cirka 15 procent). Vattnet bereds vid Vombverket, som drivs av Sydvatten och vid Bulltofta Vattenverk, som drivs av VA SYD

En liten mängd vatten kommer från sjön Bolmen i Småland via Bolmentunneln. Burlövs dricksvatten kommer från Vombsjön och bereds vid Vombverket. Lunds och Eslövs dricksvatten kommer från Vombsjön sjön Bolmen i Småland. Vattnet bereds vid Vombverket och Ringsjöverket som drivs av Sydvatten. I Lund från man även vatten från det egna vattenverket Gravaregården. 

I Sverige klassas dricksvatten som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten. Kranvatten är friskt och gott, dessutom är det prisvärt och miljövänligt.

 

Lektionstips

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som asfalt eller på genomsläpplig mark. 

 

I avloppsvatten finns resurser i form av fosfor, kväve, organiskt material. Dessa ämnen tar reningsverket hand om och återförenar till det naturliga kretsloppet. Malmös avloppsreningsverk heter Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk. VA SYD ansvarar också för driften av Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv och Källby avloppsreningsverk i Lund. 


Lektionstips


Fördjupad fakta 

Avfall

I Malmö är det VA SYD och SYSAV som hanterar våra sopor. Matavfall blir biogas, farligt avfall hanteras så att det inte ska spridas i naturen och restavfall (den vanliga soppåsen) bränns och blir fjärrvärme och el. Genom sortering i soprum och vid återvinningscentraler kan alla hjälpas åt så material kan återvinnas och inga farliga ämnen sprids i naturen. 

 

Det är viktigt att ha kunskap om ekologiska fotavtryck, hur produkter påverkar miljön både före och efter vi använder dem. Vår konsumtion har effekt på andra delar av världen och vi måste konsumera mer medvetet. Hade hela världens befolkning levs som vi här i Sverige skulle vi behöva mer än 4 jordklot! 

En bra början för att minska vårt ekologiska fotavtryck är att slänga mindre mat. Andelen onödigt matavfall som hamnar i soporna, det vill säga mat som skulle kunna tillagas och ätas, är i genomsnitt 28 kg per person och år. Samtidigt uppstår det oundvikligt matavfall såsom exempelvis kaffesump, skal och slakterirester. Men om detta avfall sorteras kan det omvandlas till biogas, alltså en helt ny resurs. Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlas in och rötas skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner lite bensin per år. Det räcker till årsförbrukningen för 84 000 bilar och skulle minska utsläppen av CO2 (fossil koldioxid) med 163 000 ton. 

Lektionstips

 

Den hållbara staden

Malmö stad, E.ON och VA SYD har tillsammans utarbetat gemensamma miljömålsättningar för Hyllie. Genom tätt samarbete som beskrivs i Klimatkontraktet tas steg mot ett hållbart samhälle.

 

Inriktning för den hållbara staden är bland annat satsning på smarta energisystem, förnybara energikällor samt att många mindre lokala energikällor som solceller och mindre vindmöllor används. Vidare satsas på bra cykelvägar och kollektivtrafik där bussar drivs av biogas från matavfall. Nästan 99 procent av allt avfall återvinns men mängden avfall ökar, detta är en trend åt fel håll, vår konsumtion av varor har stor miljöpåverkan och ett förändrat beteende kan ge stora miljövinster.


Lektionstips 

 

Fördjupad fakta

 

 

Hållbar stad


Fototävling

Tävla med elevernas bästa vattenbild på Instagram

- Vinn biobiljetter till hela klassen! 

 I höst kan ni vara med i fototävlingen #Vattenistaden2017 . Kretseum och
SEA-U Marint Kunskapscenter 
utmanar ungdomar i årskurs 6-9 att upptäcka vatten i staden och leta vattenmotiv att fotografera, inomhus såväl som utomhus. Målet med tävlingen är att sätta fokus på det vatten som hela tiden samspelar med oss i staden, men som vi sällan uppmärksammar. Hur påverkar vi vattnet och hur påverkar det oss?


Under september-november erbjuder vi spännande inspirationsbesök för att ni lärare ska ha möjlighet att kickstarta projektet på ett roligt och lärorikt sätt. Det går självfallet att vara med i tävlingen utan att delta på något av våra inspirationsbesök. Oavsett vad ni väljer kan ni hämta lektionstips och se inspirationsfilmer på Kretseum.se under lektionstips.

 

Anmälan

För att vi ska veta hur många klasser som deltar i fototävling, runt om i våra medlemskommuner, önskar vi att ni anmäler klassen via denna länk: 

 

Anmälan fototävling

Anmälan till #Vattenistaden2017 är öppen från 1 augusti-24 november. Ni bokar sedan själva det inspirationsbesök som ni önskar gå på. 

 

Inspirationsbesök 

Boka ert inspirationsbesök hos respektive verksamhet. Kretseums inspirationsbesök kan bokas från 1 september-30 november och SEA-U Marint Kunskapscenters inspirationsbesök från 12 oktober-30 november. Klicka på det skolbesöket du är intresserad av för att komma vidare till mer information och bokning:

Bedömningskriterier 

Representanter från VA SYD och SEA-U Marint Kunskapscenter kommer tillsammans agera jury för årets fototävling. Vi kommer bedöma klassens bidrag efter följande punkter: 

 

  • Bildförklaring - varför och hur tycker klassen att denna bild representerar samspelet mellan vatten och stad?
  • Uppfinningsrikedom - har klassen öppnat ögonen för nya sätt att se vatten i staden? 
  • Verklighetsförankring - vi påverkar vatten i staden på olika sätt, ibland synligt ibland inte - har eleverna uppfattat denna koppling? 

 

Regler, tips och tidsram 

När ansvarig lärare anmält klassen under länken ovan är tanken att man sätter igång med undervisning som inspirerar klassen att förstå och se vattnet och stadens samverkan och påverkan på varandra. Detta kan göras genom att boka ett av våra inspirationsbesök ovan eller ta del av våra lektionstips här på hemsidan. Kanske har du en egen idé om eller plan på hur eleverna kan öppna ögonen för vatten i staden? Varje enskild elev eller mindre grupper i klassen sätter sedan igång att fotografera "Vatten i staden". Varje elev eller grupp i klassen ska sedan lägga upp sin bästa vattenbild på Instagram under #Vattenistaden2017 . Det är endast tillåtet med en bild/bidrag per Instagramkonto.

 

  • Börja med att gilla @Kretseum och @marintkunskapscenter på Instagram 
  • Lägg upp er bästa vattenbild under #Vattenistaden2017 tillsammans med en bildtext som förklarar varför och hur denna bild representerar vattnet och stadens samverkan och påverkan på varandra. Avsluta bildtexten med årskurs och skola. 
  • Klassens bilder kan läggas upp löpande på Instagram under #Vattenistaden2017 från 1 september-8 december. 
  • Under V.50 kommer representanter från VA SYD och SEA-U Marint Kunskapscenter, tillsammans med en fotograf, kora de tre vinnande fotobidragen.
  • Tänk på att kontot ni lägger upp bilden ifrån måste vara publikt för att vi ska kunna se den. 
  • Måndagen den 18 december, V. 51, annonserar vi vinnaren av Kretseums Fototävling #Vattenistaden2017 . Detta görs på Kretseum.se och på vår Instagram @Kretseum . 


VA SYD och SEA-U Marint Kunskapscenter kommer på olika sätt dela bilderna som läggs upp på Instagram under #Vattenistaden2017 - genom hemsida, Instagram, nyhetsbrev och dylikt.

Smartmatte.se

Smartmatte ger eleverna möjlighet att uppleva matematik i sitt verkliga sammanhang. Verklighetsförankrade arbetsuppgifter ger eleven en bättre förberedelse för livet utanför skolan. När skola och arbetslivet samverkar får eleverna bättre omvärldsperspektiv, eleverna kopplar sitt eget närområde till skolan och tvärtom. Smartmatte strävar efter att öka intresset för matematik och samtidigt ge eleverna en inblick i olika yrken och arbetsplatser. 


Smartmatte erbjuder en skolbok och kostnadsfria workshops på din skola, i ledning av anställda på VA SYD och andra företag i regionen. 


För mer information och bokning av en kostnadsfri workshop gå in på smartmatte.se