Värdefulla vatten

Utställningen är nu avslutad.

Värdefulla Vatten är en upplevelseutställning framtagen av fotografen Johan Hammar som nyligen utsågs till årets naturfotograf av Naturvårdsverket. 20 foton i storbildsformat belyser våra fantastiska sötvattenmiljöer och några av de arter som lever där. Läs mer om Johan Hammars utställningskoncept här.

Sötvattnet är vårt viktigaste livsmedel, livsmiljö för hela 5 000 olika arter och själva livsnerven i vårt samhälle. Oftast reflekterar vi inte över de ekosystem som är förutsättningen för ett rent, friskt vatten – och hur viktigt det är att vi är rädda om dem.

Målgruppen är allmänhet, lärare och elever från årskurs 4 och uppåt och målet med utställningen är att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och få fler att värna det värdefulla sötvattnet.

Utställningen berör några av läroplanens centrala innehåll i biologi, kemi och teknik för årskurs 4-6 som till exempel:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  • Djurs, växters och andra organismers liv.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
  • Vattnets kretslopp från råvara till avfall och hur det återgår till naturen.
  • Med utställningen som utgångspunkt kan man som lärare diskutera till exempel vattnets kretslopp, vår användning av vatten, ekosystemtjänster, några vanligt förekommande arter i vatten och sambanden mellan olika organismer. 

Lärarhandledning för Värdefulla vatten