Alla studiebesök är inställda

De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten innebär
att alla fysiska möten som kan undvikas ska ställas in.

Vårat beslut gäller tills nya riktlinjer kommer från Folkhälso-
myndigheten. Vi tar inte emot några bokningar innan vi vet
när vi öppnar upp igen.

Kretseum - Kretslopp & Kunskapscentrum

Kretseum - Kretslopp & Kunskapscentrum är navet i VA SYDs pedagogiska verksamhet. Här visas en utställningen ”Den hållbara staden" med fokus på vatten. Utställningen tar med besökarna på en resa genom den hållbara staden som påvisar hur viktigt det är att leva hållbart och göra medvetna val i vardagen.

Målgrupp: Utställningen riktar sig till skolor i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Årskurs 6 och uppåt. 
Antal:max 25 besökare per bokning
Tid: 1,5 timme

Kostnad: Besöket är gratis för alla skolklasser från våra medlemskommuner.
För övriga grupper kostar en guidad tur 2000 kr (exkl. moms).

Förhållningsregler

 • Alla besökare är symptomfria och helt friska.
 • Alla spritar händerna när de kommer in.
 • Alla håller två meters avstånd till guiden under hela besöket.
 • Vi erbjuder högst ett besök om dagen för att lokalerna ska hinna städas ordentligt mellan varje besök.
 • Vi tar emot besökare inom tidsramen 10.00-15.00 för att undvika resande i kollektivtrafik under rusningstid.
 • Om ni är fler än 25 personer vill vi att ni bokar in två besök och delar upp gruppen för att kunna hålla tillräckligt med avstånd.

 

Utställningens moment

Utställningen har ett dramaturgiskt flöde och leds av en guide. Inledningsvis presenteras utmaningar vi står inför och jordens tillstånd med avseende på resursfördelning, konsumtion, avfall, energianvändning och utsläpp. Detta presenteras genom 8 bildspel och en biofilm på 8 minuter.  Filmen spelas på en 280 graders duk, 2 meter hög och 26 meter bred och upplevelsen förstärks genom ljud- och ljuseffekter.

 

Efter filmen får eleverna ta del av material i touchskärmar och en fysisk modell av ”Den hållbara staden”. Fakta och material presenterar hur staden fungerar och hur samhällsbärande verksamheter utvecklar och planerar den hållbara staden. Denna del av utställningen är mer interaktiv och besökarna får tid för frågor och reflektion medan de tar del av fakta. 

 

Avslutningsvis knyter vi ihop besöket med diskussion, en värderingsövning och frågelek. Eleverna röstar via Ipads och ser klassens resultat i realtid på stor projiceringsyta. Den sammanfattande diskussionen kretsar kring det eleverna upplevt under besöket. Vem har ansvar för en hållbar utveckling? Vad kan jag som enskild person tänkas göra för att bidra till en hållbar stad?

 

Praktisk information

 

I biografen används både ljus- och ljudeffekter. Tala med personal på plats om det finns misstanke om att detta kan upplevas obehagligt för någon i sällskapet. Eleverna får gärna ha med sig mobiltelefoner då de i modellen av ”Den hållbara staden” kan filma och få med sig en 3 minuter och 40 sekunder lång film som följer vattnets kretslopp genom staden.

 

Hyllie Vattenpark

 

Intill Hyllie station nedanför vattentornet, ligger Hyllie Vattenpark. Här finns träd, grönska och vattenupplevelser av både sinnlig och experimentell karaktär. Vattenparken är ett viktigt inslag i Hyllie centrum och fungerar som dess "gröna lunga". Här kan man både strosa och njuta av naturen. Dessutom kan man testa parkens vattenstationer. 

 

I parken finns pedagogiska stationer som gör platsen till ett spännande utflyktsmål för Malmös alla skolor men även för allmänheten. Självklart är även allmänhet och klasser från andra kommuner välkomna att besöka parken och nyttja tillhörande lektionsmaterial här på Kretseum.se.  Barnen får i parken möjlighet att utforska vatten och fundera över dess egenskaper. Vattenstationerna beskrivs närmare via den klickbara kartan här intill eller de klickbara länkarna nedan. Det utarbetade materialet och tips på förarbete i skolan vänder sig till årskurs 4-9. Det är lämpligt att ha med klädombyte då risken att blöta ner sig är stor. Besöken i parken är inte guidade, behöver inte bokas och är kostnadsfria. För mer information och lektionstips klicka här.

 

Utforska stationerna i parken

1.Vatteninstallation

2.Vattenfallet

3.Överraskningsfontän

4.Kanalen

5.Vattenrör

6.Vattenverkstaden

7.Dungen

8.Dammen

Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation

Avloppsreningsverk

Ett skolbesök på något av VA SYDs avloppsreningsverk är skitviktigt! Med kunskap om hur avloppsvattnet renas och vad vi får och inte får spola ner i toaletten kan vi få ett renare hav. 


Målgrupp: Skolbesöken riktar sig till skolor i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.  Årskurs 4 och uppåt.   
Antal: max 30 elever per bokning
Tid: 75-90 minuter
Kostnad: Besöket är gratis för alla skolklasser från våra medlemskommuner. 

 

Våra guider tar med elever och lärare på en tur längs bassängerna på avloppsreningsverket och visar och berättar om de olika reningsstegen.  Efter besöket finns ingen tvekan om varför vi inte kan spola ner vad som helst hemma i avloppet. Besöket ger insikt om avloppsvatten som resurs och hur kretslopp av olika ämnen ser ut. Besöket ge även insikt om vår egen del i kretsloppet och hur vi påverka miljön vi lever i.

 

Förhållningsregler

 • Alla besökare är symptomfria och helt friska.
 • Alla spritar händerna innan de går in på verket.
 • Alla håller två meters avstånd till guiden under hela besöket.
 • Läraren har det disciplinära ansvaret för eleverna under hela besöket. 
 • Observera att avloppsreningsverket är en arbetsplats med säkerhetsföreskrifter Det är viktigt att eleverna följer gruppen.
 • Klassen vistas utomhus under hela besöket, så kläder efter väder behövs.

 

Praktisk information

Guidade turer ges under april-maj och september-oktober.

Under hösten erbjuder vi guidade turer på

Klagshamn i Malmö på tisdagar

Källby i Lund på onsdagar

Ellinge i Eslöv på torsdagar

Tid som kan bokas för studiebesök är: 10.00-11.30.

En rekommendation inför besöket är att ta en titt på våra lektionstips, där det bland annat finns en film om avloppsvatten med tillhörande övningsuppgifter.