Säkert besök

- rutiner för studiebesök vid avloppsreningsverk

Det är viktigt att ta del av nedanstående säkerhetsbestämmelser så att ni som besökare inte utsätter er för okända risker och för att minimera risken för oönskade händelser.

Medföljande personal till bokade grupper har ansvar för att ta del av säkerhetsbestämmelser och se till att medföljande grupp håller sig till bestämmelserna.

Säkerhetsbestämmelser

 • Hela gruppen måste vara samlad och följa guiden under hela besöket.
 • Varje besökare ska ovillkorligen följa de säkerhetsinstruktioner som ges av guide.
 • Guidning sker utomhus och kläder efter väder. Oavsett temperatur är långärmat och klädsel som täcker bena lämpligt. Skor med ordentlig sula, d v s inte sandaler eller ballerinaskor, är lämpligt.
 • Direktkontakt med avloppsvatten ska undvikas. Tvätta alltid händerna efter ett besök på reningsverk. Berör inte ansiktet, exempelvis ät inte frukt eller fika med otvättade händer.
 • Fotografering är endast tillåten efter godkännande av guide.
 • Personer som inte följer reningsverkets regler kan med omedelbar verkan avvisas från arbetsplatsen.

Nedanstående är riskmoment. De minimeras när ovanstående följs och lämnas här för kännedom och för djupare förståelse för säkerhetsbestämmelserna.

 • Det finns många öppna bassänger utan flytkraft vilket medför risk för drunkning.
 • Nedtömda bassänger och öppna brunnar utgör en risk eftersom det uppstår stora höjdskillnader och därmed fallrisk.
 • Maskiner inom anläggningen startar utan förvarning.
 • Det förekommer trafik på området med trafikfordon och arbetsredskap. Ta hänsyn till detta för att underlätta pågående arbete och var uppmärksam för att undvika påkörningsrisk.
 • Rökning är inte tillåtet inom områdena. Explosiva gaser förekommer inom området.