Kretseum - kretslopp och kunskapscentrum

Kretseum- Kretslopp & Kunskapscentrum

Kretseum- Kretslopp & Kunskapscentrum, är med sin utställning "Den hållbara staden", navet i VA SYDs pedagogiska verksamhet. Här lär vi ut hur vatten, avfall och energi hanteras i en hållbar stad. Huset ligger i Malmö i Hyllie, bredvid vattentornet. 

 

Tidigare fanns det en uppskattad pedagogisk verksamhet i Hyllie vattentorn, denna verksamhet fick läggas ner i samband med nya direktiv om säkerhet. Vattentornet kom att klassas som ett skyddsobjekt, vilket i praktiken innebar att det inte längre var tillåtet att ta emot besökare. Det var i samband med detta som VA SYD började planera att bygga ett vattenhus, ett hus med fokus att visa vattnets kretslopp. Detta vattenhus har utvecklats till dagens Kretseum - Kretslopp & Kunskapscentrum och som tar upp ett bredare perspektiv på hållbarhetsfrågor men med tonvikt på vatten.

 

Ge kännedom om hållbarhet

Syftet med huset och utställningen är att ge besökarna kunskap och kännedom om hur våra samhällsbärande verksamheter VA SYD, E.ON, Malmö Stad och Sysav fungerar samt hur vi arbetar med hållbar utveckling både inom den egna verksamheten men även gemensamt till exempel genom klimatkontraktet. Kunskap är viktig för att skapa medvetenhet, och är en förutsättning för att skapa förändring i attityd och beteenden. Att förändra sina dagliga vanor till ett mer miljövänligt agerande är nödvändigt för en hållbar stadsutveckling. Hur är det tänkt att nybyggda hållbara stadsdelar ska användas, varför bygger man som man gör och vad är det för vinst ur hållbarhets perspektiv? Vidare är det viktigt att visa på allt miljöarbete och satsningar som görs i Malmö. Besökarna ska känna stolthet och själva vilja vara med och bidra till en hållbar utveckling genom medvetna val i vardagen. För att kunna göra medvetna val är det viktigt att få konkreta tips som gör att det är ”lätt att gör rätt” som till exempel information om hur jag sorterar mitt avfall. 


Huset är byggt enligt Miljöprogram SYD

Lokalen är 460 kvadratmeter. Huset är byggt enligt Miljöbyggprogram SYD, som har tre nivåer på miljöklassning. Kretseum är byggt efter de snävaste kraven med avseende på energi, fuktsäkerhet, innermiljö, urban mångfald och byggnadsakustik. På huset finns cirka 40 kvadratmeter solpanel. På en skärm inne i huset visas elproduktionen som solpanelen genererar. Huset är byggt så att tekniken är synlig, detta innebär att ventilation och kabelstegar ligger under innertaket och det är glaspartier in till teknikrummet. Miljörummet i Kretseum kunskapscentrum är inrett av på ett modernt manér för att visa på utveckling av miljörum och synen på avfall. Kaklet på toaletterna är återanvänt och kommer från Återbruket. Vidare är lösöre i pentry och kontor begagnade möbler och föremål som Malmö Stad skänkt. De nya möbler som införskaffats håller miljöstandard, till exempel är stolar gjorda av återvunna PET-flaskor, liksom de profilkläder som personalen använder.

 

Vill du hyra Kretseums lokaler?

Kontakta kretseum@vasyd.se för mer information!