Om Vattenparken

 

Intill Hyllie station ligger Hyllie Vattenpark. Parken invigdes i maj 2015. Här finns träd, grönska och vattenupplevelser av både sinnlig och experimentell karaktär. Vattenparken är ett viktigt inslag i Hyllie centrum och fungerar som dess "gröna lunga". Här kan besökare både strosa, njuta av naturen och testa parkens vattenstationer. De pedagogiska vattenstationer gör platsen till ett spännande utflyktsmål för Malmös alla skolor och allmänheten. Självklart är även allmänhet och klasser från andra kommuner välkomna att besöka parken och nyttja tillhörande lektionsmaterial här på Kretseum.se. Barnen får i parken möjlighet att utforska vatten och fundera över dess egenskaper. Vattenstationerna beskrivs närmare via den klickbara kartan här intill. Det utarbetade materialet och tips på förarbete i skolan vänder sig till åk 4-9. Vid ett besök i parken är det lämpligt att ha med klädombyte då risken för att blöta ner sig är stor. Besöken i parken är inte guidade, behöver inte förbokas och är kostnadsfria. 


Tillgänglighet

Vattenstationerna i parken är tillgängliga för alla. Marken har en slät beläggning så att det ska vara lätt och bekvämt att röra sig runt. En del av vattenstationerna finns i en upphöjd kanal, för att passa för barn i rullstol. Även parkens grönare delar är till största delen tillgänglig för alla. Den lilla dammen i parkens nordöstra del når man t ex med hjälp av en spång, tillräckligt bred för att alla ska komma fram. Det finns också handikapptoalett i parken samt tre dricksvattenstationer. 


Donerade körsbärsträd

Bland de gröna kullarna och körsbärsträden i parkens norra del finns plats att slå sig ner för picknick eller en stunds vila. Det är cirka 130 körsbärsträd av många olika sorter som under hela våren blommar i flera rosa nyanser. Körsbärsträden har Malmöbor kunnat donera till något eller någon de tycker om. På skyltarna på muren bredvid finns alla de personliga hälsningarna som trädgivarna har skrivit. 


Delaktiga Malmöbarn

Flera av betongmurarna har dekorerats med mosaik. Det är skolelever från de två närliggande skolorna Kroksbäcksskolan och Holmaskolan som tillsammans med konstnärseleverna Anna Viklund och Anna-Klara Åhrén gjort mosaiken. Under våren 2015 gjorde Kulladalsskolans elever nya mosaikverk som pryder muren vid södra ingången samt Kretseum.

Elever ramar in vattenparken med mosaik

Bakgrund

Hyllie Vattenpark är ett samarbetsprojekt. VA SYD och Malmö stads gatukontor har gemensamt utvecklat konceptet för vattenparken i samarbete med C Wingren Landskap som extern konsult och utredare. Idén kom fram när det fanns en pedagogisk verksamhet i Hyllie Vattentorn. Vi ville utveckla området utanför vattentornet med en parkmiljö lämplig för barn att lära sig mer om vatten, därav utveckling av de olika vattenstationerna.  

 

Malmö stads pedagogiska kartor

Intresserad av mer utomhuspedagogik? Malmö stads pedagogiska kartor är ett kraftfullt verktyg för dig som ser fördelarna med lärande i utomhusmiljöer. Här kan du planera in besök runt om i staden utifrån klassens behov och få inspiration till övningar som passar platsen. De pedagogiska kartorna ger möjlighet att upptäcka mängder av spännande utflyktsplatser, utforska det utvidgade klassrummet , få inspiration av närmiljön och ta del av pedagogiska tips.

Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation Vatteninstallation

Vatteninstallation

Skulpturen, som också är en fontän, är designad av Anders Dahlbäck, landskapsarkitekt i Malmö Stad. Diabasen kommer från Hägghult, strax utanför Lönsboda. Diabas härifrån återfinns över hela världen i byggnader och konstverk. I närheten finns Breanäs konferenshotell vars park innehåller en stor utställning med bland annat diabas i olika utförande.


Lektionstips

Vatteninstallation åk 6-9, PDF. Ladda ner

Vattenfallet

Här börjar vattnets färd genom parken ner mot dammen. Gå genom vattenfallet med olika skydd såsom regnkläder och paraply. Vid sommartemperatur kanske en svalkande dusch är lockande. Barnen upplever vatten i olika former. Här kan vi prata om skillnaden på de olika formerna av vatten och hur de bildas. Vid soliga dagar bildas en vacker regnbåge!  Ta gärna med regnkläder, och/eller paraply, eller varför inte testa något annat regnskydd som barnen arbetat fram i skolan? Det är även bra att ta med is för att illustrera fast form på vatten.


Förbered i klassrummet:

 •  Läs om vatten i olika former: fast, flytande och gas.
 • Låt barnen fundera ut vilka regnskydd de vill testa i vattenfallet. Kan utvecklas till ett teknikprojekt där de bygger och syr regnskydd i skolan som sedan testas i vattenfallet.
 • Läs om regnbåge.
 • Vattenkraft förr och nu.
 • Bygg vattenhjul och ta med för att testa.

Överraskningsfontän

Ytan består av pumpar och fontäner. En lekfull upplevelse där vatten sprutar oförutsägbart från olika ställen när barnen pumpar. Öka strålens höjd genom att ta i och var beredd på att bli blöt!


Förbered i klassrummet:

 • Läs om sannolikhet och slump
 • Läs om vattentryck och pumpar

Kanalen

Vattnet från fontänen rinner ner I kanalen. Här finns flera flyttbara formar som kan läggas på olika vis för att styra vattnet genom kanalens första del. Barnen kan skapa sitt eget meanderlopp, så som vattendrag slingrar sig fram genom ett slättlandskap. Det finns även så kallade flipprar i kanalen. Dessa är rörliga hinder som kan vinklas åt olika håll och på så vis styra vattenströmmar. Vattnet rinner vidare ner i slussområdet där vattennivån regleras i olika sektioner. Här kan barnen själv testa hur en sluss fungerar. Efter kanalen kan barnen pumpa vatten i två långa rännor som är gjorda för båtrace. Djupet i rännorna är några cm. Gör gärna egna pappersbåtar eller flytdon i skolan som tas med och testas.


Förbered i klassrummet:

 • Konstruera båtar som testas i kanalen.
 • Läs om delta, meander och korvsjöar.
 • Läs om slussar, var de finns och hur de fungerar.
 • Läs om berömda kanaler i världen, till exempel Suezkanalen, Panamakanalen och Göta kanal.
Pump och ränna
Sluss

Vattenrör

Vattenrör i tre olika storlekar har gjorts om till sittplatser där barnen kan utmana varandra i ”gissa ljuden”. Tretton olika ljud som har koppling till vatten spelas i de två största rören.  Passa på att titta på vattenrören och fundera på hur vatten leds under marken i en stad. Hur många kilometer vattenledningar finns det under en stad? Leta rätt på olika brunnslock!


Förbered i klassrummet:

 • Ta reda på hur staden ser ut under marken. Vilka ledningar finns och vad är de till för?
 • Hur använder vi vatten i vardagen? Låt eleverna göra sin egen ”Gissa ljuden”!

Vattenverkstaden

Vattenverkstaden består av olika tekniska vattenverktyg.  Barnen kan få vattnet att rinna uppåt med hjälp av Arkimedes skruv. Vattnet rinner vidare till kommunicerande kärl där barnen kan styra vattennivån genom att täppa till olika rörmynningar. Ett klassiskt vattenhjul kan sättas igång med en handpump. Barnen kan även starta en vattenfontän genom att stå på en vipp-pump och ta i med hela kroppen.


Förbered i klassrummet:

 • Läs om Arkimedes och hans uppfinningar, Arkimedes skruv är en uppfinning bland många.
 • Läs om kommunicerande kärl och vattentorn! Gör gärna en praktisk övning med slang, helst genomskinlig ca 3 m, och tratt som enkelt visar principen för våra vattentorn. Håll en slangände högt och fyll på med vatten, hur ska den andra änden hållas för att vattnet inte ska rinna ut? Högre, lika högt eller lägre?
 • Läs om vattenhjul och andra konstruktioner där vattenkraft används. Hur gjorde man förr och hur gör man idag?
[Ingen text i fältet]
Hjul

Dungen

Dungen är en fin plats för att söka skugga men även för lek. Här finns spänger där barnen kan gå och springa runt utan att nudda marken. Men var försiktiga, vid regn kan spängerna blir hala!

Dammen

Nere vid dammen finns en brygga och soliga dagar är det en fin plats att äta medhavd fika på. Man kan undersöka vilket skräp som hamnat i dammen och fundera på var det kommer ifrån. Ta gärna med naturböcker för att kunna artbestämma växter och djur.


Förbered i klassrummet:

 • Läs om livet i en damm.
 • Prata om vilka mytologiska sagoväsen som i århundranden och årtusenden kopplats till vatten.

Damm


Lektionstips 

Dammen åk 4-6, PDF

Vattentornet

Vattentornet i Hyllie är ett av VA SYDs tre verksamma vattentorn. Det är också Malmös nyaste vattentorn och en populär Malmösymbol. Vattentornet är under kväll och natt upplyst i olika färger beroende på period eller högtider under året, men oftast lyser det blått. Från att tidigare ha stått ensamt i jordbrukslandskap är nu Hyllie vattentorn omgärdat av ny bebyggelse som Malmö Arena, Citytunneln och närmst navet i VA SYDs pedagogiska verksamhet Kretseum - kretslopp och kunskapscentrum. Alla vattentorn fungerar som kommunicerande kärl vilket man lätt kan demonstrera med en genomskinlig slang och en tratt. I vattenverkstaden som finns i slutet på Hyllie Vattenpark kan man också experimentera med sammankopplade kommunicerande kärl.


Lektionstips 

Vattentorn åk 6-9, PDF