Vattenavstängning i Hyllie vattenpark

2020-05-29 | 15:56

Vattentornets krans ska vattenblästras och vattnet kommer att vara avstängt cirka en månads tid. Exakt datum kan inte fastställas pga att arbetet är helt väderberoende, men beräknas tidigast till mitten av juni. Miljöförvaltningens tillståndsgivning kräver att vattnet i Hyllie vattenparks vattenlek stängs av medan arbetet pågår för att det finns risk att vatten från blästringsarbetet kommer ner i vattenlekens system och förorenar. Föroreningar i färgen måste tas omhand, och får inte hamna i ledningssystemet.