Vad händer efter min anmälan?

  • När din anmälan kommit in till oss kontaktas vår entreprenör för hushållsavfall i ditt område som får en reklamationsorder
  • När entreprenören fått ordern har de dagen och nästkommande vardag på sig att tömma missade kärl

Tänk på att du måste göra din reklamation innan nästa ordinarie tömning.

Vår kundservice arbetar måndag till fredag kl. 08.00-16.30. Skickar du meddelande på kvällen så läses det på vardagsmorgonen. Senast vardagen efter att anmälan kommit till oss ska entreprenören få en reklamationsorder från oss.