Allvarliga störningar

Störningar

Avslutade störningar

Pågående (8)

 • expand icon cancel icon

  Malmö - Annat

  Husie

  Låsning av vattenbrandposter utföres i Husie, Malmö.

  Påbörjad: 2020-03-26 Förmiddag

  Förväntas klart: 2020-04-10

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Arbete i gatan

  Solbacken Långåkersvägen

  Vi kommer att separera ledningar i gatan som idag har kombinerade ledningar.

  Påbörjad: 2020-03-16

  Förväntas klart: 2020-07-31

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Stehag, Stockamöllan och Billinge

  VA SYD bygger en överföringsledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge för att säkra dricksvattentillförseln i Stockamöllan och Billinge. <br>För senaste nytt i projektet, scrolla ner till vårt nyhetsflöde.

  Påbörjad: Entreprenad är upphandlad. Beräknad byggstart september 2019

  Förväntas klart: 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Annat

  Kulladal, Söderkulla

  Puls AB har på uppdrag av VA SYD börjat spolning och filmning av ledningar i Kulladal. De har börjat på Kulladal och rör sig etappvis vidare genom Söderkulla (på andra sidan Trelleborgsvägen). Från vecka 5 och ungefär 1-2 veckor i Kulladal. I Söderkulla från ungefär mitten av februari till slutet av april. Ledningarna behöver spolas rena för att kunna filmas. Filmningen ska ge besked om eventuella oönskade fel på ledningarna. Det är en del av vårt arbete med att göra plats för vattnet och stå bättre rustade inför kommande storregn.

  Påbörjad: 2020-01-31

  Förväntas klart: 2020-04-30

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Bruksgatan

  VA SYD förnyar VA-ledningar i Bruksgatan.

  Påbörjad: Februari 2020

  Förväntas klart: Maj 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Håstad

  Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

  Påbörjad: 2019-06-10

  Förväntas klart: Våren 2021

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Sankt Lars-parken

  VA SYD renoverar och moderniserar pumpstationen i Sankt Lars-parken.

  Påbörjad: Juli 2019

  Förväntas klart: Höst 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Hasslebro

  VA SYD genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Hasslebro.

  Påbörjad: 2016-01-01

  Förväntas klart: 2020

  Läs mer

Kommande (0)

Karta över pågående arbeten

Va syds verksamhet Mer om VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.