Den hållbara staden - filmvisning

Våra besöksmål


VA SYD i siffror

Malmö -till Monaco 177 mil
252 pumpstationer
Malmö till Lisabon - 282 mil
17 reningsverk

#Kretseum