Den hållbara staden - filmvisning

Se filmen - "Malmö den törstande staden"

Vattnet har under alla tider varit en bristvara i Malmö. De ansvariga för dricksvattenförsörjningen har fått söka sig allt längre och längre bort för att släcka den törstande stadens behov. Till sist fann man lösningen i Småland. 


Malmö har en ovanlig och lång historia när det gäller vattenförsörjning och vattenvård. Malmö - den törstande staden heter filmen och är baserad på boken med samma namn. 


Våra besöksmål

VA SYD i siffror

Malmö -till Monaco 177 mil
252 pumpstationer
Malmö till Lisabon - 282 mil
17 reningsverk

#Kretseum

Bilder tagna med hashtag kretseum